نکات بهداشتی

گالری کلینیک ما

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.

همهآزمایشگاهپزشکی هسته ایتهران- افسریهتهران- اکباتانتهران- خواجه عبدلله انصاریتهران- خیابان دماوندتهران- خیابان فرشتهتهران- زعفرانیهتهران- شریعتی (خ پلیس)تهران- شریعتی(محدوده پارک کوروش)تهران- میردامادتهران- نیاورانتهران-20 متری افسریهتهران-آزادیتهران-اندرزگوتهران-بزرگراه بعثتتهران-بلوار کشاورزتهران-پیروزیتهران-تهرانپارستهران-جردنتهران-خیابان مطهریتهران-خیابان وحدتتهران-رسالتتهران-رودکیتهران-سبلان شمالیتهران-ستارخانتهران-سعادت آبادتهران-شریعتی(ظفر)تهران-شهرک اکباتانتهران-شهرک ژاندارمریتهران-شهید بهشتیتهران-فاطمیتهران-فردوس غربتهران-فلکه دوم صادقیتهران-قائم مقامتهران-قیطریهتهران-کارگر شمالیتهران-میدان انقلابتهران-میدان سپاهتهران-میدان ولیعصرتهران-وزراتهران-ونکتهران-یافت آبادتهران-یوسف آبادجراحی بینیچشم پزشکیخدمات پزشکی و پرستاریدندانپزشکیرادیولوژی و سونوگرافیزنان زایمانزیباییشنوایی سنجیشهر ریشهر ری- خیابان 24 متریطب سوزنیعینکفردیسکرجکرج- شهید بهشتیکرج- گوهردشتکرج- مهرشهرکرج-طالاقانیگوهردشتملارد