دکتر دندانپزشک مژگان آزادخواه

مژگان آزادخواه

فلوشیپ ترمیم و زیبایی
کار از سال 1378
دکتر دندانپزشک مریم غلامی

مریم غلامی

متخصص دندانپژشکی
دکتر دندانپزشکی سید حامد محمود هاشمی

سید حامد محمود هاشمی

فلوشیپ ارتودنسی جراحی فک
کار از سال 1384